torsdag 4 juni 2015

Byte av bloggplattform

"Kod för att importera min blogg till Nouw: 1646374808"

onsdag 3 juni 2015

Fitness meal plan

Snabba tips på nyttigare måltidsvanor och bättre muskelåterhämtning

På morgonen:

Ett glas med vatten är alltid en bra start på dagen, att börja dagen med att återfukta kroppen efter nattens uttorkning är mitt bästa tips. Prova ett tillsätta lite cayennnpeppar till vattnet, det kan smaka lite märkligt men cayennepepparen har så många hälsosamma fördelar så det är absolut värt det!

Innan träningen:

Det kan vara en bra ide´ att ta ett mellanmål innan träningen. Det ger energi och det minskar sötsuget som kan uppstå efter träningspasset. Mina bästa förslag på mellanmål är något som innehåller långsamma kolhydrater, protein och antioxidanter, tillexempel:
- Keso toppad med färska bär och några nötter.
- Havregrynsgröt toppad med en tsk lågkalori sylt och frukt och bär.

Efter träningen:

Att skapa en alkalisk miljö i kroppen och ha massor av antioxidanter är det bästa man kan göra för att återhämta sig till hundra procent efter ett träningspass. Protein bygger upp den trasiga muskelvävnaden men påverkar inte de fria radikaler som man kan får till ökad del via mycket träning och som hämmar återhämtnings processen.

Hur reducerar man då sina fria radikaler? Genom att äta antioxidanter och alkalisk mat!
Hur får man i sig det? Genom en massa goda grönsaker och bär!

Till middagen kan du lägga till broccoli, sparris, kronärtskockor. Efter middagen man man äta en efterrättsskål med vattenmelon, ananas, körsbär, äppln och bär. Eller ta en bit mörk choklad.

Ha en fantastisk kväll nu! Jag ska snart sätta igång med middagen och tänker äta massor av broccoli, om jag har tur kanske jag dessutom hinner in på affären en sväng för att köpa lite frukt och bär. Kom bara ihåg att köpa ekologiskt för att slippa alla bekämpningsmedel och kemikalier. Hugs to you al<3
// Quick tips on healthier eating habits and better muscle recovery

In the morning:

A glass of water is always a good start to the day, to start the day to hydrate the body after a night of dehydration is my top tip. Try adding a little cayennnpeppar to the water, it may taste a little strange but cayenne pepper has so many healthy benefits so it is definitely worth it!

Before training:

It may be a good ide' to take a snack before exercising. It gives energy and it reduces the sweet tooth that may arise after the workout. My best suggestions on snack is something that contains carbohydrates, protein, and antioxidants, for example:
- Keso topped with fresh berries and some nuts.
- Oatmeal topped with a teaspoon of low calorie jams and fruit and berries.

After training:

To create an alkaline environment in the body and have lots of antioxidants is the best thing to do to recover one hundred percent after a workout. Protein builds up the broken muscle tissue but does not affect the free radicals that you can get to greater part through much training and that inhibits the recovery process.

How to reduce these free radicals? By eating antioxidants and alkaline food!
How can you get it into your body? Through a lot of good vegetables and berries!

For dinner, you can add broccoli, asparagus, artichokes. After dinner you can eat a dessert bowl of watermelon, pineapple, cherry, apples and berries. Or take a piece of dark chocolate.

Have a great night now! I will soon start with the dinner and plan to eat lots of broccoli, if I'm lucky I might also have time to go to the store buy some fruit and berries. Just remember to buy organic so you avoid all pesticides and chemicals oute there, Hugs to you al <3

tisdag 2 juni 2015

Life

Livetsspel och spelets regler

Både denna vecka och den föregående har varit så fullproppad med saker på mitt schemat. Flytten från Nacka till Bromma har tagit musten ur mig samtidigt som som jag känner mig väldigt väldigt stressad över kemitentan som jag ska ha imorgon. Om jag inte hade behövt lägga all min tid på flytten kanske det hade känns annorlunda.

Igår kväll packade vi ihop det näst sista lasset saker in i Polon innan vi sent på natten körde dom till Bromma för att sova där. Kl. 08:00 på morgonen skulle en städfirma komma vilket jag skulle planera och man kan helt enkelt säga att jag hade lite för mycket i huvudet att hålla koll på samtidigt. Vilket kan vara en så god anledning som någon till varför det skedde en liten olycka. När jag klev ut ur förarplatsen på polon glider telefonen ur fickan på min huvtröja och dyker hals över huvud ned i asfalten. Jag ser den ligga i den dunkla gatubelysningen med baksidan upp och bara vet att den är trasig. Vilket den också såklart var, precis vad jag behövde, ännu en sak att tänka på.

På torsdag och fredag ska jag lyckas hitta till en ny arbetsplats utan att ha en telefon som kan guida mig vägen dit. Vi får se hur jag löser det!

Då allt negativt i livet slår till med full kraft på en och samma gång, undrar jag när det ska börja hända positiva saker igen. Allt kan ju inte fortsätta att vara jobbigt i oändlighet, så när vänder det? Eller måste man vända på saker till sin egen fördel på egenhand? Jag tror verkligen att allt i livet sker av en anledning och att allt hänger ihop i ett stort pussel, men hur ska man kunna orka med den jobbiga och negativa pusselbit som man har framför sig just nu när man inte kan se hela bilden och se ett slut på eländet?

När jag stöter på en jobbig situation eller eller som det är nu några jobbiga veckor så försöker jag alltid tänka praktiskt och vara realistisk. Jag kanske inte hinner träna den här veckan, eller så hinner jag inte laga mat, att sminka mig innan jag går till skolan kanske måste gå bort. Prioritering helt enkelt. Dessutom är det viktigt att leva i de små stunderna av glädje och försöka se ett slut på det hela. Allt löser sig i slutändan det gäller bara att hålla motivationen och tålamodet uppe! Kramar

//Last night we packed up the penultimate load of things into my car before we drove them to Bromma and also to sleep there. Kl. 08:00 in the morning, a cleaning company would be comig which I had to plan and one can simply say that I had a little too much in my head at the moment. Which may be as good a reason as any why there was a little accident. When I stepped out of the driver's seat my phone slid from the pocket of my hoodie and dives head over heels into the ground. I saw it lying in the dim street lights with the back up and just knew that it is broken. Which also of course was exactly what I needed, one more thing to think about.

On Thursday and Friday I'll have to manage to find to my new job without having a phone that can guide me. We'll see how I solve it!

When everything negative in life strikes with full force at the same time, I wonder when it will begin o happen positive things again. Everything can not continue to be hard, so when does it turns? Or do you need to turn things to your own advantage on your own? I truly believe that everything in life happens for a reason and that everything is connected in a big puzzle, but how will you cope with the annoying and negative piece of the puzzle that you have before you right now when you can not see the whole picture and see a end to the misery?

When I encounter a difficult situation or or as it is now some tough weeks, I always try to think of practical and realistic. I may not have time to wrkout this week, or so I have no time to cook, to apply makeup before I go to school may have to go away. Prioritization simply. In addition, it is important to live in the small moments of joy and trying to see an end to it all. Everything will work out in the end you just have to keep the motivation and the patience up! Hugs