torsdag 2 april 2015

My Beloved Back Workouts.

My beloved back workouts

Detta är inlägget som står för start skottet för min blogg. Jag har ett starkt intresse för att motivera människor till att komma iform, känna sig nöjda med sig själva och minska sjukdomar som härstammar från ett stillasittande liv, därför villa jag driva denna hälsoinspirerande blogg. Välkommen till min fitness resa

Idag passade jag på att köra ett svettigt ryggpass på förmiddagen. Rygg är antagligen den muskelgrupp som är min favorit, och därför var jag extra glad när jag vakande idag. SATS är gymmet som jag tränar på, det finns många olika favoritövningar som man kan göra där just för ett ryggpass, både på maskiner och med fria vikter. Men idag såg min träning ut såhär:
Uppvärming: gångband 10 min

Pull-ups med snodd - 4 set
Pullover i kabelmaskin - 3 set, 10 reps
Back extensions - 3 set, 10 reps (15kg)
Kabelrodd - 3 dropset, 15-10-10 reps på vardera set, med ett minskade viktintervall på 10 kg.

Ha en fin påsk kära vänner / Belliblonkan

//This is the post that stands for the start of my blog. I have a strong interest in motivating people to get in shape, feel good about themselves and reduce diseases resulting from a sedentary life, therefore, I shall pursue this healthy inspiring blog. Welcome to my fitness journey

Today I took the opportunity to go for a sweaty back workouts in the morning. The back is probably the muscle group that is my favorite, so I was extra happy when I woke up today. SATS is the gym I train at, there are many different favorite exercises that you can do there for a back workout, both machines and free weights. But today was my workout like this:
Warm up: Power walking for 10 minutes

Pull-ups with rubber band - Set of 4
Pullover in cable machine - 3 sets, 10 reps
Back extensions - 3 sets, 10 reps (15kg)
Cable Rows - 3 dropset, 15-10-10 reps on each set, with a reduced weight range of 10 kg.

Have a nice Easter dear friends / Belliblonkan

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar