tisdag 19 maj 2015

Fast tips for a natural beauty

My secrets for natural beauty

Detta är den skrubb som jag använder.

Finns det något vackrare än någon som verkligen tar god hand om sig själv och deras egen naturliga skönhet kan stråla igenom. Här kommer mina tips på hur man lätt kan sköta om sin både sin insida och utsida.

Ansikte
Det första som man ser hos en människa är oftast deras ansikte, och därför är det inte mer än rätt att försöka göra ett så bra intryck som möjligt. Jag skrubbar mitt ansiktet varje kväll med Yves Rocher och använder sedan bra krämer för att återfukta huden så att och porerna inte torkas ut.

Ett äkta leende kan få de mesta skavanker att blekna, därför är det viktigt att sköta sin munhygien ordentligt. Jag gurglar en matsked olja varje morgon, vilket rensar ut bakterier och kan bleka tänderna en aning. Man kan använda olika oljor antingen olivolja eller kokosolja. 

Hår
Att vårda sitt hår är enormt viktigt, mina grund tips är: Tvätta det inte för ofta, använd olika återfuktande produkter och använd inte platt- och locktänger. Kom ihåg att äta dina vitaminer! Jag hjälper mitt hår, hud och naglar att växa sig starkt med ett dagligt tillskott av b-vitaminer.

Hud
Kom ihåg att smörja in huden och använd gärna en skrub
b i duchen för att avlägsna döda hudceller vilket ger dig en len hud.

Mörka ringar under ögonen
Drick vatten! Detta har ni säkert hört av mig förut men kom ihåg att bara dricka vanligt vatten är bra för så mycket. Även om du har fått en ordentlig natts sömn kan man få mörka ringar under ögonen  vilket är otroligt irriterande men det behöver inte bara var en indikator på om du har fått din skönhetssömn eller ej utan ett även tecken på uttorkning. Försök att dricka åtminstone ett glas vatten  varannan timme.
Detta är B-vitaminerna från life som jag tar varje dag.

//Is there anything more beautiful than someone who really takes good care of themselves and their own natural beauty can shine through. Here are my tips on how you can easily take care of it both from the inside and and the outside.


Face
The first thing that one sees in a person is usually their face, and therefore it is only right to try to do the best impression possible. I scrub my face every night with Yves Rocher and use good creams to moisturize the skin so that the pores and not dries out.
A genuine smile can get most flaws to fade, so it is important to take care of your oral hygiene properly. I gargle a tablespoon of oil every morning, which cleans out bacteria and can whiten the teeth a little. Various oils can be used either olive oil or coconut oil.

Hair
To take care of your hair is hugely important, my basic advice is: Wash it is not too often, use moisturizing products and do not use flat and curling irons. Remember to eat your vitamins! I help my hair, skin and nails to grow strongly with a daily supplement of B vitamins.

Skin
Remember to lubricate the skin and preferably use a scrub in the shower to remove dead skin cells, wich will give you a smooth skin.

Dark circles under the eyes
Drink water! This, you have probably heard from me before, but remember that just drinking plain water is good for so much. Even if you have got a decent night's sleep you can get dark circles under the eyes, which is incredibly annoying but does not only indicate if you have your beauty sleep or not, but also a sign of dehydration. Try to drink at least one glass of water every two hours.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar