tisdag 12 maj 2015

How to get abs fast!

I trained my back and my abs


Jag avslutade min helg med ett träningspass, ett träningspass som gjorde magen och ryggen alldeles mör! När jag kom hem igen kollade jag och min pojkvän på en spännande film samtidigt som vi delade på en kanelbulle och ett wienerbröd, mums , dessutom jag passade på att pluggade matte.

Mitt mål för sommaren är att få synliga magrutor, vad är ditt mål?! Jag är stadigt på väg mot mitt mål men har gått lite bakåt under de senaste veckorna då jag var på bufe och fikat vid olika tillfällen. Men jag försöker att inte ge upp utan hela tiden fokusera på mitt mål och se framåt.

Dessa är de tips som jag har för att få magrutor:


1. Träna magmusklerna hårt och ofta. Jag försöker träna den åtminstone två gånger i veckan. Magmuskulaturen används mycket varje dag vilket gör att vi kan träna den oftare än tex. benmusklerna som behöver en längre återhämtningstid.

2. Drick mycket vatten, för att få fram de härliga rutorna behöver du ha en låg fetthalt på kroppen. Ett bra sätt för att hjälpa viktnedgången är att dricka mycket vatten vilket fyller upp magsäcken så att man känner sig mindre hungrig. Ibland kan ett sötsug avvärjas genom att bara dricka ett enkelt glas vatten. Tyvärr så måste vi tjejer kämpa mer för att få en synlig muskulatur än vad män behöver, vi har en naturligt högre fettprocent vilket gör att vi måste gå ned mer i vikt än vad det motsatta könet behöver. Men när musklerna väl är finns där och är synliga så är det värt det! Kämpa på!

//I finished my weekend with a workout, a workout that made my stomach and the back tender! When I got home, I  and my boyfriend saw an exciting movie whilst we shared a cinnamon bun and other treats, yum, also I took the opportunity of studying math menhile we looked at the movie.

My goal for the summer is to make visible abs, what is your goal ?! I am on my way towards my goal but have gone a bit backwards during the last few weeks when I was on bufe and cheated at various times. But I try not to give up and are constantly focus on my goals and look forward.

These are the tips that I have to get abs:


1. exercise the abdominal muscles often and hard. I try to practice at least twice a week. Abdominal muscles are used much every day, which means we can practice it more often than for exampel leg muscles that need a longer recovery time.

2. Drink plenty of water, to produce the delightful squares you need to have a low fat content of the body. A good way to help weight loss is to drink lots of water which fills the stomach so that you feel less hungry. Sometimes a sweet tooth averted by simply drinking a simple glass of water. Unfortunately, we have girls have to fight more to get visible abs than men do, we have a naturally higher fat percentage, which means we have to go down in more weight than what the opposite sex needs. But when the muscles get there and is visible then it is worth it! Fight on!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar