fredag 10 april 2015

Be energetic and happy for spring and summer

Energy

Ibland är det svårt att hålla energin uppe under en hel dag och det kan kännas som att man aldrig riktigt vaknar på morgonen. Hur kan man råda bot på detta?
Först och främst är en ordentlig sömn A och O! Annars kan man försöka att ha några av dessa tips i åtanke under hela dagen:

1. Njut av de ljusa timmarna.

För att kunna vakan ordentlig måste vi ha det ljust omkring oss, mitt tips är ha en stark taklampa som lurar kroppen på morgonen till att tro att vi är pigg. Andra dagar då det är soligt ute är det bra att passa på att ta en promenad i solljuset. Vi har ett sömnhormon som heter melatonin som vi bara kan bryta med ljus och vilket då bryter den negativa cirkel av trötthet.

2. Ät med jämna mellanrum

Att sprida ut sina måltider med jämna intervall över hela dagen gör att du får en jämn blodsocker nivå och energitillförseln kommer med jämna mellarum. Glöm inte bort de nyttiga mellanmål som behövs under en dag!

3. Motionera

Genom att röra på sig sätter man igång blodomloppet vilket bidrar till att blodet syresätts i större utsträckning och man blir piggare.

4. Drick ordentligt med vatten.

Sist men inte minst, att dricka rikligt med vatten är bra för så mycket! Bland annat gör det oss mindre uttorkade och gör att vi får mer energi.

Denna motiverande och fantastiska bild är inte min.
//Sometimes it's hard to keep the energylevel up for an entire day and it can feel like you never really wake up in the morning. How can we fix this?
First and foremost is a proper sleep so inportant! Otherwise you can try to have some of these tips in mind throughout the day:
1. Enjoy the daylight hours.

To be able wake up properly, we must have light around us, my tip is to have a strong overhead light that tricks the body in the morning to believe that we are alert. Other days when it's sunny outside, it is good to take the opportunity to take a walk in the sunlight. We have a sleep hormone called melatonin which we can only break with light and which then break the negative cycle of tierness.

2. Eat periodically

By spreading out your meals at regular intervals throughout the day make sure you get a steady blood sugar level and energy supply will periodically. Do not forget the healthy snacks that are needed in a day!

3. Exercise

By exercising you put your bloodstreamin motion which helps the blood is oxygenated to a greater extent and to become more alert.

4. Drink plenty of water.

Last but not least, drinking lots of water is good for you! Among other things, it makes us less dried up and gives us more energy.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar